top of page

Náklady

Odměna za poskytování právních služeb se řídí především dohodou mezi klientem a advokátem. 

Základní způsob odměny je hodinová sazba advokáta. Účtovací jednotkou je 1/4 hodiny. 

Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

Ceník

Úvodní konzultace

Úvodní konzultace v rozsahu do 30 minut je poskytována zdarma. Zde advokát posoudí nejvhodnější postup a dohodne se s klientem na dalším pokračování spolupráce. 

Hodinová sazba

Další spolupráce je obvykle realizována na základě hodinové sazby advokáta a skutečně odvedených hodin právní služby. 

Advokát vždy na konci dohodnutého období poskytne přehled právní služby a následně vystaví daňový doklad. Odměna je standardně hrazena bezhotovostně, není - li dohodnut jiný způsob úhrady. 

Odměna nezahrnuje příslušnou sazbu daně z přidané hodnoty. 

od 2.500,-- Kč pro občanské právo

od 3.500,-- Kč pro korporátní právo a právo SVJ

Paušální odměna

V případě předpokládané dlouhodobé spolupráce se klient s advokátem dohodnou na paušální odměně za kalendářní měsíc. 

Tato forma odměny je pro klienty vždy výhodnější, neboť výše odměny je kalkulována s 25 % slevou oproti hodinové sazbě advokáta. 

od 10.000,-- Kč měsíčně

Paušální odměna pro klienty z oblasti bytových družstev a SVJ

Pro klienty z řad bytových družstev a SVJ jsme připravili speciální nabídku právních služeb, která umožní předsedům těchto subjektů efektivně využívat služeb advokátní kanceláře. ​

Výše odměny je kalkulována v souladu s možnostmi bytových družstev a SVJ. 

od 5.000,-- Kč měsíčně

bottom of page