top of page

Pracovní právo

Nabízíme úplné právní služby související s nabýváním a převodem vlastnického práva k nemovitostem i jiných věcných práv k nim. Samozřejmostí je také zjištění právního i skutečného stavu nemovitostí (due dilligence) včetně případného zajištění znaleckého odhadu ceny nemovitostí.

Poskytujeme plný servis pro klienty z řad realitních kanceláří, správců nemovitostí a samosprávných celků To spočívá zejména ve zpracování a sepisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům, včetně přípravy zástavních smluv. Součástí právních služeb je také právní poradenství při jednání se zákazníky klienta.
klienta. Samozřejmostí je poskytování advokátní úschovy jako jedné z nejbezpečnějších forem financování převodu nemovitostí.

Další oblasti právních služeb

Trestní právo

Našim klientům poskytneme úplnou právní poradu v případě jejich trestního stíhání. Při zastupování klienta již od počátku jeho trestního stíhání jsme schopni účinně nastavit strategii obhajoby tak, aby celá věc dopadla pro klienta co možná nejlépe.

Právo duševního vlastnictví

Naše právní služby zahrnují i poradenství ve věcech duševního vlastnictví, a to zejména v oblasti ochranných známek, včetně zastupování před příslušným úřadem. Svým klientům radíme i v oblasti poskytování licencí k nehmotným statkům a v oblasti práva autorského.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o nabídku právních služeb v některé zde uvedené oblasti nebo i jiné, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, emailu nebo chatu.

bottom of page