top of page

Nemovitosti

Nabízíme úplné právní služby související s nabýváním a převodem vlastnického práva k nemovitostem i jiných věcných práv k nim. Samozřejmostí je také zjištění právního i skutečného stavu nemovitostí (due dilligence) včetně případného zajištění znaleckého odhadu ceny nemovitostí.

Poskytujeme plný servis pro klienty z řad realitních kanceláří, správců nemovitostí a samosprávných celků To spočívá zejména ve zpracování a sepisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům, včetně přípravy zástavních smluv. Součástí právních služeb je také právní poradenství při jednání se zákazníky klienta.
klienta. Samozřejmostí je poskytování advokátní úschovy jako jedné z nejbezpečnějších forem financování převodu nemovitostí.

Nemovitosti a bytové právo

Bytové právo

Nabízíme kompletní právní servis pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. V rámci právních služeb poskytujeme poradenství týkající se jednání členů statutárního orgánu, řízení SVJ nebo družstva, vymáhání jejich nároků, revizi smluvní dokumentace a jednání se členy SVJ nebo družstva. Naše služby zahrnují i záležitosti stavebního práva, např. změny jednotek i společných prostor nebo výstavba bytového domu, a dále zpracování posudků pro nakládání s majetkem družstva či SVJ.

Z hlediska bytového práva se zabýváme i právy nájemců vůči pronajímatelům a naopak, zejména při sjednávání nájemních a nalezení optimální rovnováhy mezi zájmy zúčastněných subjektů.

Právní služba pro bytová družstva a společenství vlastníků

Na základě dlouhodobé spolupráce s klienty z řad bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek a významnými subjekty poskytujícími správu nemovitostí, má naše advokátní kancelář speciální nabídku výhodné spolupráce pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. 

 

Nabídka vychází z potřeb bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kdy je velice často nezbytné, aby statutární orgán měl právní oporu při řešení běžných i neběžných záležitostí při výkonu funkce.

 

  • paušální měsíční platba ve výši 3.000,-- Kč + DPH;

 

  • měsíční paušál zahrnuje právní poradenství v rozsahu celkem 3 hodin právní služby;

 

  • účtovací jednotka je 15 min;

 

  • v případě překročení měsíčního paušálu další právní služba účtována za sníženou sazbu 1.500,-- Kč + DPH za hodinu právní služby;

 

 

Statutární orgán je oprávněn se kdykoli obrátit na advokátní kancelář s řešením právních záležitostí bez obav z nepředvídaných nákladů. Hodinová cena je méně než poloviční oproti běžné hodinové sazbě, snížená sazba je na úrovni dvou třetin hodinové sazby advokáta.

 

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, prosím kontaktujte Mgr. Michalea Šatylova, aby s Vámi projednal další postup.

Pro zjednodušení Vaší práce je možné věc vyřešit také elektronicky. Na odkazu níže naleznete  objednávkový formulář, který stačí vyplnit, vytisknout a emailem zaslat do naší kanceláře. Následně Vás budeme kontaktovat. Podpisem objednávkového formuláře a jeho následným potvrzením ze strany naší kanceláře bude uzavřena smlouvy o poskytování právních služeb.

 

 

Budeme se těšit na další spolupráci.

logo ak_HD.tiff

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o nabídku právních služeb v oblasti nemovitostí, potřebujete poradit se správou nemovitostí nebo je převést, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, emailu nebo chatu.

bottom of page