top of page

Námořní právo

Oblast námořního práva není v České republice, suchozemském státě, příliš obvyklá. JUDr. Jan Onheiser jako dlouholetý jachtař je s tímto právním odvětvím důkladně seznámen a pomáhá klientům i v těchto netradičních záležitostech. 

Ať již chcete koupit námořní jachtu dle Českého práva nebo práva jiné jurisdikce, chcete uplatnit námořní protest nebo vám byla způsobená škoda v důsledku námořní nehody, najdeme pro vás optimální řešení. 

Spolupracujeme se znalci v této oblasti a s Námořním úřadem při Ministerstvu dopravy České republiky. 

bottom of page