top of page

Kontakty

Můžete nás kontaktovat jakýmkoli způsobem. Nicméně preferujeme použití níže uvedeného kontaktního formuláře, který zajistí, že nám Vaše dotazy v pořádku dojdou.

Když za námi půjdete na osobní schůzku můžete zaparkovat přímo na Betlémském náměstí, obvykle nebývá problém s místem. Případně v garážích v Národním divadle. Pohodlně se za námi dostanete též městskou dopravou ze zastávky Národní třída nebo Národní divadlo.

Pro případnou navigaci k nám můžete využít mapu v zápatí stránky.

Děkujeme za zaslání zprávy!

Onheiser Miechová 

advokátní kancelář, s.r.o.

Betlémské nám. 251/2,

110 00 Praha 1 - Staré město

Email: office@om-ak.cz

Tel.: 224252559

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

Řešení sporů se spotřebitelem

V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informujeme klienty, kteří jsou ve smyslu citovaného zákona spotřebiteli, o právu řešit případný spor mezi advokátem a klientem/spotřebitelem mimosoudně prostřednictvím pověřeného subjektu, kterým je Česká advokátní komora. 

Webové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz

Povinné informace dle ust. § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Obchodní firma: Onheiser Miechová advokátní kancelář, s.r.o.

IČ: 27891097

sídlo: Betlémské nám. 251/2, Praha 1

OR: oddíl C., vložka 124564, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Mgr. Ing. Ivona Miechová: evidenční číslo České advokátní komory 11 958

JUDr. Jan Onheiser: evidenční číslo České advokátní komory 10 521

bottom of page