top of page

Právo obchodních společností

Nabízíme kompletní právní servis při založení obchodních společností – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstva, spolky a jiné právní entity.


Poskytujeme právní služby i v rámci tzv. krizového řízení, a to formou právního poradenství insolvenčním správcům, likvidátorům, subjektům krizového managementu. Mgr. Ing. Ivona Miechová je zapsána v seznamu insolvenčních správců a tuto činnost aktivně vykonává. 

Obchodní právo a právo obchodních společností

Vymáhání pohledávek a smluvní právo

Vymáhání pohledávek


Poskytování komplexního právního servisu v rámci vymáhání pohledávek klientů. Tato činnost obvykle zahrnuje správu pohledávky spočívající v podrobné právní analýze, vyjednávání s dlužníkem, mediace, zastupování v soudním řízení až po následné vymáhání pohledávky.


Smluvní právo


Příprava, zpracování a sepis smluv a jiných právních dokumentů, včetně vyhodnocení a doporučení nejvhodnějších způsobu zajištění daného právního vztahu.

Platební instituce

Dlouhodobě poskytujeme právní služby pro klienty z oblasti platebních služeb. Máme zkušenosti s komplexní právní úpravou dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, včetně úspěšného licenčního řízení a jednání s Českou národní bankou. 

Dále poskytujeme právní poradenství družstevním záložnám a platebním institucím. 

Další právní služby související s obchodním právem

Poskytujeme i další právní služby v oblasti obchodního práva nebo služby s ním úzce související, a to zejména:

  • Právo nekalé soutěže a ochrana před nekalosoutěžním jednáním;

  • Due diligence;

  • Stavební právo;

  • Právo směnečné a šekové;

  • Právo cenných papírů;

  • Zastupování před soudy a jinými úřady ve všech shora uvedených právních odvětvích.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o nabídku právních služeb v oblasti zakládání a správy obchodních společností nebo potřebujte poradit s uzavíranou obchodní smlouvou či váháte se způsobem vymáhání Vašich pohledávek, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, emailu nebo chatu.

bottom of page