top of page

Advokátní kancelář

&

insolvenční správce

Založeno roku 2007

Onheiser Miechová advokátní kancelář, s.r.o. je právní firmou s dlouhodobou tradicí poskytování právních služeb v České republice. Vznikla původně uzavřením partnerství mezi JUDr. Vlastou Houdkovou a JUDr. Janem Onheiserem a následně vstupem nového partnera Mgr. Ing. Ivony Miechové. Výsledkem této spolupráce je rozšíření oblastí právních služeb poskytovaných klientům advokátní kanceláře, a to zejména do oblastí insolvenčního, obchodního a civilního práva. Další sféry právní služby zahrnují krizové řízení, insolvenční řízení, právo nemovitostí a bytové právo. 
V neposlední řadě se naše advokátní kancelář zabývá také právem trestním. Filozofie naší kanceláře, na které jsou vybudovány základy spolupráce s klienty, spočívá zejména v osobním kontaktu advokáta s klientem.

Náš tým

830017a2-77ce-4b48-ad62-9cad92f6c648_edited.jpg

JUDr. Jan Onheiser

Advokát, partner

Ve své praxi se zaměřuje především na obchodněprávní závazky, právo obchodních společností a trestní právo. Poskytuje právní porady ve sporné agendě a zastupuje klienty soudních a jiných řízeních.

Jeho specializace je právo platebních institucí.

ivona.JPG

Mgr. Ing Ivona Miechová

Advokát, partner,
insolvenční správce

Ve své praxi se zaměřuje na veškeré právní služby související s insolvenčním řízením, a to jak právní poradu dlužníkům tak i věřitelům.

logo ak_HD.tiff

Mgr. Michael Šatylov

Advokát

Jeho specializací je zastupování klientů ve všech druzích soudních sporů. Ve své praxi se zaměřuje především na incidenční spory související s insolvenčním řízením. Věnuje se také obhajobě v trestních věcech.

Další spolupracující osoby

Advokáti

JUDr. Monika Šnoblová

JUDr. Monika Šnoblová je advokátkou a dlouhodobě se zaměřuje na právní problematiku nemovitostí, věcných práv a občanského práva včetně práva rodinného.

Mgr. Petr Vyšanský

Mgr. Petr Vyšanský se dlouhodobě zaměřuje na právní problematiku nemovitostí, věcných práv a občanského práva.

Externí poradci

JUDr. Vlasta Houdková

JUDr. Vlasta Houdková se specializuje zejména na právo krizového řízení a insolvenční právo. Působila donedávna jako advokátka a insolvenční správkyně. Po ukončení své aktivní praxe dnes poskytuje své cenné zkušenosti jako naše externí poradkyně.

Tváří v tvář z pohodlí kanceláře

Moderní doba nám umožňuje setkat se, aniž by klient opustil pohodlí své kanceláře nebo domova. V dohodnutý termín Vám zašleme pozvánku k připojení se na online konferenční místnost, kde projednáme veškeré Vaše záležitosti. 

Proč právě moře?

JUDr. Jan Onheiser se nevěnuje toliko advokacii, ale je profesionálním jachtařem. Jachtingu se věnuje přes deset let a dosáhl úrovně RYA Yachtmaster Offshore, což je jedna z nejvyšších jachtařských kvalifikací. 

Současně je instruktorem jachtingu u Royal Yachting Association ve Velké Británii a zkušebním komisařem u Námořního úřadu při Ministerstvu dopravy ČR. 

Plavby je možné sledovat na webových stránkách www.stormwind.cz 

bottom of page