Advokátní kancelář

&

insolvenční správce

Založeno roku 2007

Onheiser Miechová advokátní kancelář, s.r.o. je právní firmou s dlouhodobou tradicí poskytování právních služeb v České republice. Vznikla původně uzavřením partnerství mezi JUDr. Vlastou Houdkovou a JUDr. Janem Onheiserem a následně vstupem nového partnera Mgr. Ing. Ivony Miechové. Výsledkem této spolupráce je rozšíření oblastí právních služeb poskytovaných klientům advokátní kanceláře, a to zejména do oblastí insolvenčního, obchodního a civilního práva. Další sféry právní služby zahrnují krizové řízení, insolvenční řízení, právo nemovitostí a bytové právo. 
V neposlední řadě se naše advokátní kancelář zabývá také právem trestním. Filozofie naší kanceláře, na které jsou vybudovány základy spolupráce s klienty, spočívá zejména v osobním kontaktu advokáta s klientem.

Náš tým

Další spolupracující osoby

Advokáti

JUDr. Monika Šnoblová

JUDr. Monika Šnoblová je advokátkou a dlouhodobě se zaměřuje na právní problematiku nemovitostí, věcných práv a občanského práva včetně práva rodinného.

Mgr. Petr Vyšanský

Mgr. Petr Vyšanský se dlouhodobě zaměřuje na právní problematiku nemovitostí, věcných práv a občanského práva.

Externí poradci

JUDr. Vlasta Houdková

JUDr. Vlasta Houdková se specializuje zejména na právo krizového řízení a insolvenční právo. Působila donedávna jako advokátka a insolvenční správkyně. Po ukončení své aktivní praxe dnes poskytuje své cenné zkušenosti jako naše externí poradkyně.

Tváří v tvář z pohodlí kanceláře

Moderní doba nám umožňuje setkat se, aniž by klient opustil pohodlí své kanceláře nebo domova. V dohodnutý termín Vám zašleme pozvánku k připojení se na online konferenční místnost, kde projednáme veškeré Vaše záležitosti. 

Proč právě moře?

JUDr. Jan Onheiser se nevěnuje toliko advokacii, ale je profesionálním jachtařem. Jachtingu se věnuje přes deset let a dosáhl úrovně RYA Yachtmaster Offshore, což je jedna z nejvyšších jachtařských kvalifikací. 

Současně je instruktorem jachtingu u Royal Yachting Association ve Velké Británii a zkušebním komisařem u Námořního úřadu při Ministerstvu dopravy ČR. 

Plavby je možné sledovat na webových stránkách www.stormwind.cz 

logo ak_HD.tiff

© 2023 by Onheiser Miechová advokátní kancelář. 

Betlémské nám. 251/2

110 00 Praha 1 - Staré město

Tel.: 224252559

Datová schránka: 8h4aush

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon