top of page

Poradenství dlužníkům

Nabízíme právní konzultaci a posouzení, zda ve Vašem případě přichází v úvahu využití zákonné možnosti oddlužení a za jakých podmínek. Případně za Vás zpracujeme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, včetně příslušných příloh.

 

Zhodnotíme Vaši situaci a navrhneme optimální řešení, zastoupíme Vás při komunikaci s věřiteli ohledně skutečné výše Vašich dluhů a případném vyjednávání o jejich hrazení.

 

Dlužníkům, v jejichž případě je možná reorganizace poskytujeme poradenství při samotné reorganizaci a sestavení reorganizačního plánu. Naše služby zahrnují komplexní posouzení zamýšlené restrukturalizace včetně navržení optimálního řešení z právního i ekonomického pohledu. Připravíme veškeré dokumenty související s restrukturalizací, včetně smluv o převodu majetku, případně dokumenty pro právní přeměnu dotčených společností. Dále jsme schopni poskytnout asistenci při přípravě valných hromad a usnesení orgánů rozhodujících o restrukturalizaci.

Insolvenční právo

Poradenství věřitelům

Poskytujeme kompletní právní poradenství věřitelům ve všech fázích insolvenčního řízení, včetně jejich zastupování v souvisejících sporech a řízeních.

 

Věřitelům poskytujeme právní poradu ve věcech jednání ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku.

Naše služby zahrnují jak samotné uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, tak zastupování věřitelů v incidenčních sporech. V rámci právní porady pomůžeme se zhodnocením dané situace, zda se vymáhání pohledávky v insolvenčním řízení vyplatí či nikoli.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o nabídku právních služeb v oblasti insolvencí a potřebujte poradit s řešením nastalé situace, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím telefonu, emailu nebo chatu.

bottom of page