top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJUDr. Jan Onheiser

Kupujete námořní jachtu?

Námořní plavidlo není houska na krámě a koupě jachty je spojena nejen s finanční otázkou, ale je nutné řešit některé důležité právní aspekty. 


Jelikož nepředpokládám, že budete kupovat zaoceánský tanker, omezme se v tomto povídání pouze na námořní jachtu, jak ji definuje zákon č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě. Tedy námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metru a nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím. Pro úplnost uvádím, že si popíšeme právní úpravu platnou v České republice pro námořní jachtu plující pod českou vlajkou. 

Trocha teorie

Není možné se vyhnout alespoň základním právním definicím. První pojem je Námořní rejstřík. Zákon jej definuje jako veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o námořních plavidlech, jejich vlastnících a jejich provozovatelích. Námořní rejstřík vede Námořní úřad, který je zřízen jako součást Ministerstva dopravy. 

Jistě všichni znají Obchodní rejstřík nebo katastr nemovitostí. Zjednodušeně lze konstatovat, že Námořní rejstřík je obdobný veřejný seznam, kde se zapisují právní vztahy týkající se námořních plavidel. Základní princip, kterým je ovládán, je tzv. dobrá víra v zápis, což znamená, že jednáme – li s důvěrou v zápis v rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. Do Námořního rejstříku se vyjma technických a identifikačních údajů zapisují také právní vztahy k námořnímu plavidlu, mimo vlastnictví je to pak zejména pak zástavní a zadržovací právo. 

Nákup plavidla

Pro nabytí vlastnictví plavidla se uplatní tzv. intabulační princip, což znamená, že k převodu vlastnického práva dochází až dnem zápisu do námořního rejstříku. V podstatě se jedná o totožný princip, jako u nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí. Nepostačuje tedy prosté převzetí plavidla a úhrada kupní ceny (případně splnění dalších podmínek smlouvy), ale je naprosto nezbytné, aby vlastnické právo k plavidlu bylo také zapsáno do Námořního rejstříku. Protože až tímto okamžikem se stanete vlastníkem. 


Jak jsme si již řekli, jachta není houska na krámě. Před jejím nákupem je proto nezbytné přezkoumat její právní stav. Bude k tomu potřebné nahlédnout do námořního rejstříku a přezkoumat právní stav plavidla. Bude – li všechno v pořádku, je možné přistoupit k dalšímu kroku. 


Kupní smlouva na námořní plavidlo má své zákonné náležitosti. Je nutné specifikovat typ a přesné označení plavidla včetně veškerých součástí a příslušenství. Způsob předání, odpovědnost za vady nebo vyloučení této odpovědnosti, jedná – li se o plavidlo starší. A samozřejmě kupní cenu. Nejde jen o její výši, ale zejména způsob úhrady, aby prodávající měl jistotu, že peníze dostane a kupující, že se stane vlastníkem.

S ohledem na cenu plavidla, která se často pohybuje v řádu několika milionu korun doporučujeme volit formu financování prostřednictvím advokátní nebo notářské úschovy. V praxi to funguje tak, že společně s podpisem kupní smlouvy se sepíše smlouva o úschově. Kupující složí do úschovy finanční prostředky, na Námořní úřad se podá návrh na zápis do Námořního rejstříku a poté, co je schovateli (advokátovi nebo notáři) předložen rejstříkový list, kde je uveden nový vlastník a jeho vlastnické právo není nijak omezeno, jsou prodávajícímu vyplaceny finanční prostředky. 


Budete – li financovat nákup plavidla úvěrem, je samozřejmě možné ještě před nákupem zajistit poskytnutý úvěr zřízením zástavního práva k plavidlu. Principy jsou opět podobné jako u nákupu nemovitosti na hypotéku. Byť možná svého osobního bankéře překvapíte požadavkem úvěru na koupi vysněné jachty. 

Co závěrem?

Říká se, že jachtař má z lodi radost dvakrát. Když ji kupuje a když ji prodává. Nenechte si tu první radost pokazit špatnou smlouvou a problémy při úhradě kupní ceny. Za práci advokáta sice něco zaplatíte, ale s ohledem na cenu plavidla a veškeré náklady spojené s jeho vlastnictvím, se jedná o marginální částku. Předejte tuto starost odborníkovi a vy chytněte vítr do plachet. 

108 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page